Informacije o Projektu

INTERAKTIVNI BUKVAR

Kratak uvod

InterAktivni Bukvar je započet od strane nekolicine prijatelja sa željom da se pomogne unapređenje trenutne situacije u obrazovnom sistemu Srbije i učini veliki korak ka savremenim metodama i učilima koja se primenjuju u svetu.

Kako se svetski trendovi iz oblasti obrazovanja sve više okreću prema tabličnim uređajima potpuno napuštajući klasičan PC koncept, projekta InterAktivnog Bukvara je baziran upravo na korišćenju tabličnih računara. Na ovaj način se potpuno preskače cela jedna generacija nastavnih učila koja se bazirala na klasičnoj PC arhitekturi, a koja se vremenom pokazala kao nedovoljno efikasna. Baziranjem projekta InterAktivnog Bukvara na najnovijim tehnologijama omogućen je veliki iskorak i direktno zauzimanje konkurentske pozicije sa svim drugim svetskim obrazovnim ustanovama.

InterAktivni Bukvar je zasnovan na potpuno novom obrazovnom metodu, koji je specijalno dizajniran za učenje kroz interaktivno korišćenje interfejsa osetljivih na dodir, multimedijalnog sadržaja i kinetičkih povratnih informacija. Izvorno je razvijen za predškolsku i osnovno školsku decu sa specifičnom mehanikom koja je prilagođena najširem uzrastu kako bi se obezbedio maksimalan nivo koncentracije i produženo vreme angažovanja.

InterAktivni Bukvar je razvijen uz punu saradnju Filološkog Fakulteta, Katedre za Srpski jezik i Učiteljskog Fakulteta, predškolski vaspitači kao i učitelji su aktivno uključeni od samog početka projekta kako bi se obezbedili uslovi za pravilan razvoj ovog savremenog obrazovnog metoda. Tokom Alfa faze testiranja dobijene su vredne povratne informacije o upotrebi i reakcijama na novi metod, što je omogućilo dodatno unapređenje metoda.

 Aktuelni pokušaji konkurencije

Svi trenutni pokušaji digitalizacije knjiga i bukvara nisu uspeli da obezbede prilagođen, interaktivan metod učenja i oslanjaju se na iste principe koji se koriste za neinteraktivne principe učenja iz štampanog materijala, koji ne mogu efikasno da se koriste nakon digitalizacije. Metode učenja sa štampanog materijala se oslanjaju na intenzivno korišćenje isticanja delova teksta podvlačenjem u različitim bojama (markiranjem) i čestom hvatanju beležaka na marginama knjiga, što nije moguće ili postoje samo osnovne mogućnosti u digitalizovanim knjigama, što čini učenje iz digitalizovanog materijala čak i manje efikasnim od učenja iz štampanog materijala.

Oni koji su najdalje odmakli su napravljeni na bazi softvera za kućne računare koji koristi tastaturu i miša kao ulazni uređaj. Za mlađu decu izuzetno je neintuitivno da koriste takve uređaje za kontrolu softvera, za njih jednostavno nije prirodno da pomeraju miša na jednom mestu, tako da se kursor kreće na drugom mestu, ekranu. Dodatni problem predstavlja to što miš nije odgovarajući uređaj pomoću kojeg se može vežbati ispisivanje slova ili nekih drugih simbola.

Problem sa bukvarima koji se baziraju na kućnim računarima nije samo to što koriste ne intuitivnu tehniku već se baziraju i na tehnologiji koja je sada već zastarela. Tržištem računara već sada dominiraju laptopovi, a tablet računari počinju da preuzimaju primat od njih.

Budućnost obrazovanja

Naš metod je izvorno razvijen za uređaje osetljive na dodir sa mogućnošću multimedijalne reprodukcije i kinetičke povratne sprege, u potpunosti koristeći kao interfejs sva trenutna i očekivana tehnološka dostignuća kao što su 3D i Kinect. Upravo korišćenjem tabličnih računara sa ekranima osetljivim na dodir omogućeno je vežbanje ispisa slova ili drugih znakova, uz pomoć prsta ili čak olovke prilagođene za tu namenu, što nije bilo moguće izvesti na prethodnoj generaciji PC uređaja koji su koristili miša kao ulazni uređaj.

Visok nivo jednostavne i intuitivne interaktivnosti uparene sa specijalno kreiranim multimedijalnim materijalom (kurikulum) , predstavljenim na zabavan i zanimljiv način, nalik na igru, obezbeđuje značajno brže usvajanje informacija i veći stepen razumevanja predstavljenog materijala bez potrebe za prethodnim savladavanjem tehnike korišćenja računara.

Aktivno koristeći prirodne instinkte kao što su radoznalosti i potreba za istraživanjem, kao pokretačku snagu uparenu sa pažljivo izbalansiranim sistemom nagrađivanja i progresivnog prilagođavanja težine zadataka, naš metod zadržava decu aktivno angažovanom u prirodnoj sredini, prilagođenoj njihovoj starosnoj grupi, gde se kurikulum predstavlja na nenametljiv i zanimljiv način koji deci omogućava da ostanu zainteresovana tokom dužeg vremenskog perioda sa povećanim interesovanjem za predstavljeni materijal.

Ponavljanje predstavljenog materijala je omogućeno kroz interaktivne igre kod kojih su mehanika interakcije i grafički dizajn prilagođeni najširem uzrastu. Korišćenjem specijalne mehanike za ponavljanje gradiva, omogućava se automatsko ocenjivanje svakog pojedinačnog zadatka ili davanje ukupne ocene na kraju časa.

Obrazovni metod koji je razvijen za potrebe InterAktivnog Bukvara se može veoma jednostavno primeniti na bilo koji drugi jezik ili polje učenja kao što su matematika, fizika itd. čime se otvaraju vrata za unapređenje celokupnog obrazovnog sistema.

Dodatni bonus predstavlja i to što će deca od najranijeg uzrasta biti u direktnom kontaktu sa najnovijim tenologijama čime će im biti omogućeno značajno brže i lakše prihvatanje novih tehnologija u kasnijem životnom dobu.

Povratak u budućnost za učitelje i nastavnike

Korišćenjem najnovijih tehnologija i naših specijalno razvijenih, savremenih metoda za prezentovanje gradiva, predavači će dobiti preko potrebno rasterećenje od dosadnih manuelnih poslova, kao što su pripreme za čas, prezentacije, ocenjivanja itd. usled čega će oni moći i da preuzmu svoju prirodnu ulogu obrazovnog lidera i vodiča. Da ne pominjemo uklanjanje svih tabli sa kredom koje su najveća pretnja za respiratorni sitem predavača zbog svakodnevne upotrebe. Za korišćenje InterAktivnog bukvara kao učila nije potrebna dugotrajna, niti intenzivna obuka predavača jer su oni na svakodnevnom nivou već u kontaktu sa uređajima osetljivim na dodir kao što su mobilni telefoni.

Mehanika prezentacije

Deca kroz proces učenja vodi dobra vila, Mila, koja im predstavlja nove informacije i ohrabruje ih da istražuju i uče kroz interakciju, pažljivo im predstavljajući priču njima zanimljivim i razumljivim jezikom. Glas vili mili daje iskusna TV naratorka, koja je radila veliki broj animiranih i živih dečijih emisija.

Svako slovo vezuje se za specifičnu scenu, na kojoj se traži odgovarajući pojam čiji naziv i ime počinju na to slovo. U svakoj sceni se takođe nalazi i kontra pojam koji služi za proveru.Svi pojmovi i sve scene su pažljivo uklopljene u celokupnu priču, koja obiluje humorom i sve je prilagođeno dečijem uzrastu i rečniku.Na primer pojmovi koji se vezuju za odgovarajuća slova su stvari koje se mogu naći u svakodnevnom životu, čime je postignuta prilagođenost najširem mogućem uzrastu, jer će najveći mogući broj dece već biti upoznat sa tim pojmovima i moći da ostvari lakše povezivanje. Sve scene su uklopljene tako da se tačan pojam nalazi u prirodnoj sredini, dok kontrolni pojam nije logičan za tu sredinu čime se dodatno ističe “nemogućnost” kontrolnog pojma bez stvaranja “nemoguće” situacije koja bi dodatno zbunila dete.

Grafički elementi

Svi grafički elementi su izrađeni u crtanom stilu, sa pojednostavljenim pozadinama i jasno naznačenim elementima sa kojima je moguća interakcija. Korišćenjem specijalno definisane palete pastelnih boja postignuto je bolje vizuelno zaključivanje kod dece. Svi grafički elementi su prilagođeni dečijem uzrastu i predstavljeni su na jednostavan ali ne minimalistički način čime je obezbeđen ne opterećujuć, a opet vizuelno dopadljiv stil. Nivo animacije je pažljivo izbalansiran kako bi se pažnja usmerila na interaktivne elemente bez odvlačenja pažnje.

Pedagogija budućnosti

Korišćenje naprednih metoda predavanja gradiva najmlađoj populaciji otvara se mogućnost za unapređivanje dosadašnjih pedagoških metoda kao i načina njihove primene u praksi.

Učionica budućnosti

Korišćenjem najnovijih tehnologija kao što su tablični računari uz potpuno nov pristup prezentovanja gradiva omogućava i značajna unapređenja u dizajnu samog prostora gde se klasične/stereotipne drvene klupe mogu u potpunosti zameniti prirodnije uređenim radnim prostorom koji će omogućiti dodatni nivo komunikacije medju samom decom ali i bolji način za prihvatanje prezentovanog gradiva.

Be Sociable, Share!
  • more Informacije o Projektu

This post is also available in: Engleski, Srpski

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>